Зауважимо, що Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями) визначає Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

 

Національний банк України листом від 29.02.2008 № 11-113/819-2371 надав роз’яснення окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого вказаною постановою.

 

Закон України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) і його дія поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України (далі – ПКУ), не допускається.

 

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 № 1336 (із змінами і доповненнями), яка прийнята для забезпечення реалізації статті 10 Закону № 265.    

 

Відповідно до пункту 20 такого Переліку страхові агенти мають право проводити за межами приміщення страховика страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами («Зелена картка»), без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.  

 

Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до Закону № 265 та Податкового кодексу України, зокрема, в частині проведення розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі  платниками єдиного податку.

 

Так, відповідно до статті 3 Закону № 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані, зокрема:

 

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

 

застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування.

 

Як встановлено статтею 9 Закону № 265 реєстратори розрахункових операцій не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами-підприємцями, які відносяться відповідно до ПКУ до груп платників єдиного податку, що не застосовують такі реєстратори.  

 

Одночасно Законом № 71 змінено редакцію пункту 296.10 статті 296  ПКУ, згідно з яким платники єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

 

Згідно з пунктом 1 Прикінцевих положень Закону № 71 зміни до пункту 296.10 статті 296 ПКУ стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій  для платників єдиного податку третьої групи набирають чинності – з 1 липня 2015 року, а для платників єдиного податку другої групи – з 1 січня 2016 року.    

 

Разом з тим, абзацом 16 пункту 2 Прикінцевих положень Закону № 71 внесено зміни до Закону № 265, розділ ІІ «Прикінцеві положення» якого доповнено новим пунктом 9, згідно з яким тимчасово до 1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операції комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).

 

Враховуючи норми чинних нормативно-правових актів фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку третьої групи в обов’язковому порядку повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій з 1 липня 2015 року.

 

Що стосується фізичних осіб – не платників єдиного податку, то враховуючи дію норми статті 10 Закону № 265, такі страхові агенти, які діють від імені страхової компанії, мають право проводити за межами приміщення страховика страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності  власників транспортних засобів за додатковими договорами («Зелена картка»), без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

 

Однак слід зазначити, що стаття 10 Закону № 265 вступає у протиріччя зі статтею 3 цього Закону, яка не містить виключень у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій для такої категорії осіб. Офіційна позиція Державної фіскальної служби України з вказаного питання, у зв’язку із прийнятими Законом № 71 змінами, не висловлена.