Питання: Маю кошти на депозитному рахунку у банку. З січня вони оподатковуються, ПДФО утримує банк. Чи врегульовано питання розміру ставки за депозитними вкладами?

 

Горська Наталія, м. Рівне

 

Відповідь: Так, в Податковому кодексі відносно ставки ПДФО по депозитах є протиріччя.

 

Правова колізія відносно можливих ставок ПДФО з депозитів полягає в наступному.

 

Підпункт 167.5.1 ПКУ встановлює, що ставка ПДФО для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 ПКУ) становить 20 %.

 

В той же час,абзац другий пп. 170.4.1 ПKУ зазначає, що податковим агентом до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума ПДФО, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим п. 167.1 ПКУ, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Абзац перший п. 167.1 ПКУ зазначає ставку 15 %.

 

Дійсно, пп.170.4.1 ПКУ не узгоджується з пп. 167.5.1 ПКУ. Маємо правову колізію.

 

І хоча ПКУ (пп.4.1.4 та пп. 56.21) зобов'язує контролюючі органи приймати рішення на користь платника податків, у разі коли норми ПКУ суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, − маємо інші роз’яснення – 20 %.

 

Крім того, ДФС України вже повідомила, що з метою однозначного тлумачення норм статей 167 та 170 щодо ставки оподаткування процентів, Мінфіном підготовлено пропозиції стосовно внесення змін до ПКУ (див. Лист ДФС України від 21.01.2015 № 1665/7/99-99-17-02-01-17 "Про внесення змін в адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору").

 

До того ж, на сайтах багатьох банків є повідомлення про те, що з 01 січня 2015 року для процентних доходів діє ставка 20 %.

 

  

 

Питання: Як повернути частину витрат (ПДФО), якщо я встановив газ на власний автомобіль в 2015 році, це можливо?

 

Пономаренко Сергій, Київ

 

Відповідь: Так, фізична особа, яка переобладнала власний автомобіль для використання його на стиснутому або скрапленому газі, може повернути частину витрат на його установку.

 

Це право надає пп.166.3.7 ПКУ, який зазначає, що платник податку має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить йому, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

 

Зазначу, що податкова знижка – це сума витрат платника податку у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, одержаного за наслідками такого року.

 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця чи отримувача). Крім того, у зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп. 166.2.1 ПКУ).

 

Тому, для отримання від держави часткової компенсації своїх витрат у вигляді податкової знижки фізичній особі, яка здійснила переобладнання свого авто, доведеться подати до фіскальної служби такі документи:

 

- податкову декларація про майновий стан і доходи (з підтверджуючими документами про отримані доходи, в т.ч. довідками про отриману заробітну плату);

 

- додаток 6 до податкової декларації (перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки);

 

- копію паспорта та техпаспорта з відміткою про встановлення газового обладнання;

 

- заяву на повернення грошей за кредитом;

 

- копію акту прийому-передачі газового обладнання;

 

- копію платіжного (розрахункового) документа про оплату послуг;

 

- копію акту технічної експертизи транспортного засобу.

 

Слід пам’ятати, що переобладнання транспортного засобу повинно відбуватись з дотриманням певних умов (вимог), забезпечення виконання яких покладається на власника транспортного засобу. Тому раджу ознайомитись з «Порядком переобладнання транспортних засобів», затвердженим постановою Кабміну від 21.07.2010 № 607.

 

Щодо можливості отримання податкової знижки. Якщо переобладнання авто відбудеться у 2015 році, то право повернути частину ПДФО, сплаченого протягом 2015 року із заробітної плати, матимете у 2016 році. Якщо до кінця 2016 року не скористаєтесь правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2015 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

 

Суму податку до повернення розраховуєте самостійно.

 

Наприклад, суму податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, можна визначити за формулою:

 

ПЗ = П – (( Б – В ) х С)

 

ПЗ – сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов‘язання у зв‘язку з використанням права на податкову знижку – відображається у рядку 12 додатка 6 податкової декларації;

 

П – річна сума ПДФО, утримана з одержаних фізичною особою доходів у вигляді заробітної плати;

 

Б – база оподаткування ПДФО – відображається у рядку 10 додатка 6 податкової декларації, та визначається шляхом зменшення річної суми отриманої заробітної плати на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податкової соціальної пільги (ПСП) з урахуванням положень пп. 164.6 ПКУ;

 

В – сума (вартість) витрат платника податку–резидента, дозволених до включення до податкової знижки – відображається у рядку 09 додатка 6 податкової декларації (переноситься сума з рядка 09, але не більше рядка 10);

 

C – ставка ПДФО відповідно до п. 167.1 ПКУ.

 

Важливо! Податкова знижка може бути нарахована лише громадянину України, який офіційно працює, отримує заробітну плату та сплачує податки. Якщо громадянин є виключно суб’єктом підприємницької діяльності або самозайнятою особою – права на податкову знижку він не має, оскільки він не отримує такого виду доходу, як заробітна плата. Також, не отримають відшкодування громадяни, які одержують виключно доходи інші, ніж заробітна плата.

 

 

 

Питання: Завжди маю сумніви щодо необхідності подання декларації про майновий стан і доходи. Поясніть, у яких конкретно випадках фізична особа, що не є підприємцем, зобов'язана подати декларацію про майновий стан?

 

Корнійчук Олександр, Київ

 

Відповідь: У 2015 році фізична особа зобов’язана подати декларацію, якщо протягом звітного 2014 року вона отримувала:

 

− доходи за основним місцем роботи й за сумісництвом чи від виконання робіт (надання послуг), якщо протягом року річна сума оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, у 2014 році – 146 160 грн. (пп. “є” п.  176.1 ПКУ);

 

− іноземні доходи, тобто, доходи, отримані із-за кордону (пп. 170.11.1 ПУК);

 

− доходи від продажу інвестиційних активів (акцій, частки у статутному капіталі тощо) (п. 170.2 ПКУ). Як виняток із цього правила (пп. 170.2.8 ПКУ) можна не декларувати доходи: від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує 1710 грн.; якщо дохід отримано внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (див. пп. 165.1.40 ПКУ); від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України (пп. 165.1.52 ПКУ);

 

− окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті (пп. 168.1.3 ПКУ) (сум заборгованості, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 609 грн.; нецільова благодійна допомога понад 1710 грн. тощо);

 

− доходи від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (пп. 168.2.1 ПКУ), зокрема:

 

-- доходи у вигляді вартості успадкованого майна, крім (див. пп. 174.3 ПКУ) спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини;

 

-- подарунки від фізичних осіб або в результаті укладання договору дарування, крім обдарованих - нерезидентів, які зобов'язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих - резидентів, які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою, а також іншими обдарованими  (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування) (п. 174.6 ПКУ);

 

-- доходи від надання нерухомості в оренду (пп.170.1.5 ПКУ):

 

-- доходи від надання рухомого майна в оренду (пп.164.2.2 ПКУ);

 

-- доходи від операцій з відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно (пп. 172.5 ПКУ);

 

-- доходи від операцій з продажу (обміну) двох і більше об’єктів рухомого майна; дохід від операцій з відчуження рухомого майна за рішенням суду (у разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.4 ПКУ);

 

-- доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції (розмір земельних ділянок перевищує 2 га) (див. пп. 165.1.24 ПКУ);

 

-- доходи, отримані від вирощеної продукції тваринництва безпосередньо платником податку, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати (див. пп. 165.1.24 ПУК).

 

− інші доходи, декларування яких передбачено чинним законодавством.

 

Декларації про майновий стан і доходи подається до податкової інспекції за місцем податкової адреси платника податків. Граничний термін  подання декларації для платників, які зобов’язані її подавати, – 30 квітня 2015 року, які хочуть отримати податкову знижку – 31 грудня 2015 року.

 

Форма декларації затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №793.

 

 

 

Питання: Чистий оподатковуваний дохід ФОП на «загальній» системі є об’єктом оподаткування ПДФО. Чи відносяться внески на обов'язкове страхування життя працівників до витрат такого ФОП?

 

Тетяна Марченко, ФОП, м. Житомир

 

Відповідь: Так, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, відносяться до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів ФОП.

 

Оподаткування доходів, отриманих ФОП від провадження господарської діяльності, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування регламентує стаття 177 ПКУ.

 

З 1 січня 2015 року до неї внесені зміни. Стосуються вони переліку витрат, які враховуються при визначенні чистого оподатковуваного доходу ФОП «загальної» системи оподаткування (див. Закон України від 28.12.2014 №71 щодо податкової реформи).

 

Так, з цієї дати до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів ФОП «загальної» системи оподаткування, належать не лише витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, а й компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.

 

Повний перелік витрат, що дають право на зменшення загального оподатковуваного доходу, тобто, безпосередньо пов'язані з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем, наведений у пп. 177.4 ПКУ.

 

 

 

Питання: Організацією були частково недотримані вимоги пп. «б» пп.176.2 ПКУ в частині не відображення доходів, виплачених підприємцям (доходи за ознакою 157 у звіті № 1-ДФ) у 2014 році. Складено уточнюючі розрахунки, подання яких не призвело до зменшення або збільшення податкових зобов'язань. Чи накладаються в такому випадку штрафні санкції?

 

Дем'янюк О.І., Коломия

 

Відповідь: Ні, штрафні санкції не застосовуються, щоправда за певних умов.

 

У випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 ПКУ та були виправлені шляхом подання уточнюючого розрахунку відповідно до вимог статті 50 ПКУ − штрафні санкції не застосовуються.

 

Накладення штрафу у розмірі 510 гривень (повторний у розмірі 1020 грн.) стосується неподання звіту, подання його з порушенням встановлених строків, а також подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку.

 

Тобто, якщо Вами подано уточнюючий податковий розрахунок щодо доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, та не відбувається зміна платника (номер облікової картки платника – отримувача доходу вказано вірно), то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовуються.

 

  

 

Питання: Перебуваю на спрощеній системі оподаткування – ФОП на єдиному податку ІІ групи. Чи зобов’язаний сплачувати та звітувати з ПДФО?

 

Буга Олег, Кременець

 

Відповідь:ФОП на єдиному податку ІІ групи звільняється від обов'язку сплачувати ПДФО, але за певних умов.

 

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку І – ІІІ групи звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності та оподатковані за правилами спрощеної системи.

 

Проте, якщо фізична особа-підприємець – платник єдиного податку у своїй діяльності використовує працю найманих працівників, він виступає податковим агентам, тому повинен нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету ПДФО з виплачених доходів найманим працівникам. Сплачується ПДФО за місцем податкової адреси підприємця (місцем реєстрації).

 

Водночас, якщо Ви самі є найманим працівником, то податковим агентом виступає підприємство-роботодавець, яке має нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету ПДФО з виплачених Вам − фізичній особі-підприємцю доходів.

 

  

 

Питання: Як сплачується ПДФО з відрядження не найманого працівника?

 

Соломенникова Н.О., м. Київ

 

Відповідь: Сума коштів, надана на відрядження не найманому працівнику, підлягає оподаткуванню ПДФО.

 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ (п. 164.2.11 ПКУ).

 

Звернемось до п. 170.9 ПКУ, який регламентує оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження, не повернутої у встановлений строк.

 

Так, особа, що видала платнику податку суму коштів під звіт на відрядження та не повернутої ним протягом встановленого п. 170.9.2 ПКУ строку, є податковим агентом такого платника податку (п. 170.9.1 ПКУ). Оподаткуванню підлягає сума, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження.

 

Однак, п. 170.9.1 ПКУ одночасно говорить про те, що не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат.

 

Згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ) у вигляді вартості суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування.

 

Тобто, виходячи з вищенаведеного, сума коштів надана на відрядження особі, яка не перебуває у трудових відносинах зі своїм роботодавцем або не є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, підлягатиме оподаткуванню ПДФО.

 

Утримуватиметься податок під час нарахування (виплати, надання) оподатковуваного доходу на користь платника податку із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною ст. 167 ПКУ (15, 20 %) (пп. 168.1.1 ПКУ).

 

  

 

Питання: Чи може підприємство надати працівнику матеріальну допомогу через складні сімейні обставини. Чи слід оподатковувати допомогу ПДФО та за якою ставкою?

 

Іван Вікторович, Камінь-Каширський

 

Відповідь: Так, підприємство може надати працівнику, що перебуває з ним у трудових відносинах, матеріальну допомогу через складні сімейні обставини.

 

Відразу слід зазначити − якщо розмір такої допомоги складатиме не більше 1710 грн., то вона не включатиметься до оподатковуваного доходу.

 

Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року, не включається до оподатковуваного доходу платника податку.

 

Сума перевищення допомоги над зазначеним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.18 ПКУ і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками, встановленими пунктом 167.1 ПКУ. Отже, якщо розмір допомоги становитиме менше 12 180 грн. (перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати), то податок утримується за ставкою 15 %, якщо перевищує 12 180 грн. − до суми такого перевищення застосовується ставка 20 % (пп. 164.6 ПКУ).

 

Відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги зазначаються у податковій звітності за формою №1ДФ з ознакою доходу «169».

 

 

 

Питання: Щомісяця отримую грошові перекази із-за кордону. Відправник є моїм рідним братом. Чи потрібно декларувати такі грошові перекази? Чи впливає розмір суми грошового переказу на оподаткування чи не оподаткування таких коштів?

 

Чайка Оксана, бухгалтер. м. Миргород

 

Відповідь: Так, доходи, отримані з джерел зa межами України оподатковуються.

 

Дохід, отриманий з джерел за межами України, − це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України тощо (див. пп. 14.1.55. ПКУ).

 

Oб'єктoм oпoдаткування резидента є зaгaльний місячний (річний) oподатковуваний дохід, дoходи з джерела їх пoходження в Україні, які oстаточно оподатковуються під час їx нарахування (виплати, надання), тa іноземні доходи (пп. 163.1.1 — 163.1.3 ПКУ).

 

Тобто, оподатковувані доходи, отримані з джерел зa межами України, включається дo загальнoго річного оподатковуваного дoходу платника податку — отримувача, який зобoв'язаний подати дo 1 травня року, щo настає за звiтним, річну Податкову декларацію (пп. 170.11.1 ПУК).

 

Розмір суми отриманого іноземного доходу впливає на розмір ставки ПДФО, яка застосовується до суми отриманого такого доходу.

 

Так, ставка податку становить 15 % якщо оподатковуваний дохід за календарний місяць не перевищує 12 180 грн., якщо перевищує − до суми такого перевищення застосовується ставка 20 % (пп. 167.1 ПКУ).

 

При цьoму згіднo з п. 164.4 ПКУ під час нарахування (oтримання) доходів, oдержаних у вигляді валютних цінностей абo інших активів (вартість якиx виражено в іноземній валюті абo міжнарoдних розрахункових oдиницях), такі дохoди перераховуються у гривні зa валютним курсом Нацбанку України, щo діє нa мoмент нарахування (отримання) тaких доходів.

 

Абзацoм пеpшим пп. 170.11.2 ПКУ встанoвленo, щo у разі якщo відпoвіднo дo нoрм міжнародних договорів, згoду на обoв'язкoвість яких наданo Верховною Радoю України, платник податку мoже зменшити суму річного податкового зoбoв'язання на суму пoдатків, сплачених за кoрдoнoм, він визначає суму такoгo зменшення за зaзначеними підставaми у річній Податковій декларації.

 

Отже, громадяни, які у 2014 році працювали за кордоном, а також громадяни, які у 2014 році отримували грошові перекази нa поточні чи карткові рахунки з-за кордону, повинні у 2015 році задекларувати отримані доходи та сплатити податок за ставкою 15% (20%).

 

 

 

Питання: Працюю та навчаюсь на платній формі навчання паралельно у вузі м.Києва та у вузі м.Варшави. Чи можу компенсувати понесені витрати на навчання?

 

Денис, м. Київ

 

Відповідь: Так, але за навчанням у Київському вузі.

 

До податкової знижки дозволяється включення суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати (пп. 166.3.3 ПКУ). Тобто, на такі суму дозволяється зменшити загальний річний оподатковуваний дохід платника, отриманий у вигляді заробітної плати протягом завітного року.

 

Щоправда така сума не може перевищувати 1710 грн. в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (пп. 169.4.1 ПКУ).

 

Закордонні заклади освіти не входять до галузі освіти згідно з чинним законодавством України (див. Закону України «Про освіту»). Тому, платники податків які навчаються за кордоном права на податкову знижку, в частині витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь закордонних закладів освіти не мають.

 

Отже, Ви можете скористатися податковою знижкою, проте лише за тими сумами витрат, які понесли у зв’язку з навчанням у Київському вузі. Права на таку компенсацію коштів сплачених за навчання у польському навчальному закладі Ви не маєте.

 

 

 

Питання: У минулому році я продав власну квартиру. Чи правильно я розумію, продаж одноразовий – податок не сплачую? Дохід від продажу декларую?

 

Іванченко Людмила, м. Путила

 

Відповідь: Так, Ви зобов’язана подати річну податкову декларацію.

 

Якщо у минулому році Ви продали квартиру, яка перебувала у вашій власності понад три роки і це був перший продаж майна (житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати тощо) протягом звітного податкового року, то, дохід, отриманий від продажу квартири не оподатковується (пп. 172.1 ПКУ).

 

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

 

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року більш як одного з об'єктів нерухомості чи який перебуває у власності менше року, підлягає оподаткуванню ПДФО. Ставка визначена пп. 167.2 ПКУ - 5 % (пп. 172.2 ПКУ).

 

Щодо подання декларації. Порядок подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи визначено ст. 179 ПКУ. Відповідно до цієї статті, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи: виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок; у вигляді об'єктів спадщини, оподатковуються за нульовою ставкою податку (п. 179.2 ПКУ).

 

У разі якщо у звітному календарному році Ви отримали дохід від продажу не частіше одного разу протягом року нерухомого майна, визначеного п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності платника податку понад три роки, така особа зобов’язана подати річну податкову декларацію.

 

 

 

Питання: Чи звільнення від оподаткування військовим збором дохід у вигляді спадщини, який оподатковується за нульовою ставкою ПДФО? Це питання було не врегульовано.

 

Лищишин І.В

 

Відповідь: Так, питання врегульовано. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, який оподатковується за нульовою ставкою податку, звільняється від оподаткування військовим збором.

 

Так за нульовою ставкою ПДФО оподатковуються об’єкти спадщини, які перелічені у пп. 174.2.1 ПКУ.

 

Разом з цим Законом України від 28 грудня 2014 № 71-VIII, п. 161 підрозділу 10 розд. XX ПКУ доповнено пп. 1.7 відповідно до якого звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та/або доходи, які оподатковуються за нульовою ставкою податку.

 

 

 

Питання:Чи оподатковуються військовим збором дивіденди, що нараховуються на користь фізичної особи?

 

Ольга, Ружин

 

Відповідь:

 

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, тож такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %.

 

Згідно з пп. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме: фізичні особи – резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

 

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX  ПКУ).

 

Відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються «пасивні доходи» (крім зазначених у п.п. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

 

Враховуючи зазначене, оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб – резидентів (нерезидентів) включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %.