Практика всеохоплюючого скасування пільг не завжди є обґрунтованою та виправданою. У цьому році широкого обговорення набуло питання пільгового оподаткування земельних ділянок тими категоріями платників, які протягом багатьох років не сплачували земельний податок і втратили право користування такою пільгою.

 

У зв’язку із прийнятими Законом України від 28.12.2014 № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи» змінами суттєво скорочено перелік пільг по земельному податку для окремих категорій юридичних осіб.

 

Пільги збереглися лише для  громадських організацій інвалідів України, їх санаторно-курортних, оздоровчих закладів, реабілітаційних установ, заснованих ними підприємств та організацій при дотриманні відповідних критеріїв, а також баз олімпійської та параолімпійської підготовки і суб’єктів космічної діяльності – за переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 

При цьому втратили право на пільгу по земельному податку не лише дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, в тому числі ті, які перебувають на балансі підприємств,  чи дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, а й заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, а також військові формування, утворені відповідно до законів України, – які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

 

Також скасована пільга із земельного податку для заповідників, парків, ботанічних садів, пам’яток природи тощо, які займають значні площі земель, також для наукових установ, –  у частини із яких розмір земельного податку перевищує суми їх фінансування або становить значну їх частку.

 

Слід звернути увагу на те, що, скасувавши майже всі пільги по земельному податку для юридичних осіб, тим самим розширено повноваження місцевих рад щодо встановлення пільг із цього податку своїми рішеннями. Рішення щодо наданих пільг із земельного податку органи місцевого самоврядування мають надавати до контролюючих органів до 25 грудня року, що передує звітному.

 

Тобто рішення рад щодо надання вказаних пільг на 2015 рік мало бути надано контролюючим органам до 25 грудня 2014 року. Цілком зрозумілим є те, що така норма не могла бути виконана, оскільки вона введена в дію після вказаної дати.

 

Разом з тим, як встановлює п. 284.1 ст.284 Податкового кодексу, органи місцевого самоврядування мають право надавати пільги із земельного податку на відповідній території. Якщо право у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати земельного податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло таке право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. Отже місцеві ради мають право надавати пільги зі сплати земельного податку протягом року.

 

 

 

Підставою для користування пільгою по земельному податку у 2015 році для тих суб’єктів, які мали право на пільгу до прийняття Закону № 71, в тому числі, для бюджетних установ, може бути лише рішення відповідного органу місцевого самоврядування.

 

Якщо місцеві ради не прийняли рішення щодо надання пільг із земельного податку тим категоріям платників, які користувались пільгою із земельного податку у минулому році, це стосується і закладів, установ та організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, то у таких платників виникає обов’язок щодо сплати земельного податку у 2015 році на загальних підставах.

 

В окремих випадках, зокрема, для заповідників, парків, ботанічних садів, пам’яток природи тощо, які займають значні площі земель, розмір земельного податку перевищує суми їх фінансування із державного або місцевих бюджетів або становить значну їх частку.

 

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України відносно відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку заповідників, парків, ботанічних садів, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, дослідних господарств науково-дослідних установ, бюджетних установ.

 

Є ймовірність того, що будуть підготовлені інші законопроекти, що врегулюють питання пільгового оподаткування земельним податком інших категорій платників, які цього потребують. Процес не припиняється. Спочатку пільги скасовуємо, далі – знову запроваджуємо. Нескінченний процес змін раніше діючих норм.