22 грудня 2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (реєстраційний № 3688).

 

Аналіз запропонованих змін свідчить про те, що в законопроекті основний акцент робиться на збільшення ставок непрямих податків та податків з доходів фізичних осіб, а тому надіятись  на значну  детінізацію економіки у запропонованих умовах немає підстав.

 

В розрізі податків законопроектом пропонується.

 

Стосовно податку на додану вартість необхідно зазначити, що зберігається базова ставка податку у розмірі 20%, ставка податку на лікарські засоби та медичні вироби – 7% та нульова ставка на операції з вивезення товарів за межі митної території України та окремі операції на території України.

 

Уточнено редакцію пункту 188.1 щодо визначення бази оподаткування по операціях з постачання  товарів/послуг. Передбачено законодавчо врегулювати питання не включення до бази оподаткуванняакцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Одночасно передбачено, що база оподаткування  при постачанні продукції/послуг власного виробництва визначається із  договірної вартості, але не нижче за звичайні ціни.

 

Із редакції Кодексу виключається норма, яка дає на сьогоднішній день  можливість анулювати реєстрацію платником податку на додану вартість за ініціативою контролюючого органу  і не признавати податковий кредит у покупця за наявності певних підстав (у разі наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, у випадках допущених помилок в податковій накладній в реквізитах, які є обов’язковими, тощо).

 

Передбачається врегулювання питання стосовно врахування платникам податку, які застосовують касовий метод виникнення податкових зобов'язань, в розрахунок формули системи електронного адміністрування ПДВ сум податку, вказаних в податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, по яких право на податковий кредит виникає після 1 липня 2015 року, що матиме позитивний вплив на фінансовий стан таких підприємств, не відволікаючи їх оборотні кошти.

 

Передбачено формування в хронологічному порядку Реєстру сум бюджетного відшкодування та розміщення його на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику. 

 

Проте повноваження,  передбачені контролюючому органу для проведення камеральної і, в окремих випадках, документальної перевірок, можуть нівелювати всі наміри відносно прозорої і справедливої системи відшкодування ПДВ і не усувають дороги для корупції в цьому питанні.

 

Передбачається, що спеціальний режим оподаткування для сільськогосподарських підприємств застосовуватиметься до 1 січня 2017 року, хоча діючою редакцією Розділу ХІХ редакції Податкового кодексу України, передбачено його застосування до 1 січня 2018 року. 

 

Крім того, задекларована сума податку на додану вартість за звітний період перераховуватиметься на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств лише у розмірі 25%, а 75% сум ПДВ перераховуватиметься до державного бюджету.

 

Це навряд чи можна назвати великою поступкою  Уряду  сільськогосподарському бізнесу, адже в даний час існуючий   порядок є найбільш дієвим механізмом непрямої державної підтримки сільськогосподарського сектора економіки і без впровадження яких-небудь компенсуючих джерел бюджетної підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств, внесення запропонованих законопроектом змін вважаємо передчасним.

 

Втрати сільськогосподарського сектора не зможе  компенсувати навіть відновлення вживання нульової ставки податку на додану вартість по операціях з експорту зернових і технічних культур.

 

По податку на прибуток відміняються авансові платежі.  Одночасно вводиться квартальна податкова звітність для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 20 млн. грн.

 

Встановлюється, що податковими періодами по податку на прибуток є квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

 

По податку на доходи фізичних осіб  встановлюється єдина ставка у розмірі 18 % (зараз 15 % і 20 %). При цьому відміняється нарахування ЄСВ у розмірі 3,6 % на заробітну плату працівника і залишається військовий збір  1,5 %.

 

Такі зміни не приведуть до зменшення податкового навантаження на заробітну плату, яка нараховується працівникові. При цьому зменшення ставки ЄСВ, який сплачується працедавцем, з 41 % до 22 % є позитивом, хоча це більше, ніж пропонувалося законопроектом № 3357 (20%).

 

Встановлення єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 %, застовування ставки ЕСВ у розмірі 22 % і військового збору 1,5 % не створять тих умов, при яких може відбутися істотна детінізація  заробітних плат.

 

Запропоновані податкові зміни законопроектом № 3357 передбачали зниження податкового навантаження на фонд оплати праці до 30 %, який бізнес згоден платити, хоч це і немало.

 

Позитивом є те, що малий і середній бізнес відстояв функціонування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб при річному обсязі доходу, який дозволяє їм знаходитися на цій системі, в 5 млн. гривень.

 

 Продовжується практика збільшення ставок податку для сільськогосподарських виробників. 

 

Зокрема, для сільгоспвиробників, які знаходяться на єдиному податку 4 групи, пропонується збільшити ставки в 1,8 рази. Навіть якщо врахувати, що база оподаткування – нормативна грошова оцінка землі в порівнянні з 2015 роком не змінюється, це приведе до збільшення податкового навантаження в 2016 році в 1,3 рази.

 

Нагадаємо, з 1 січня 2015 року для сільгоспвиробників – платників єдиного податку 4 групи, ставки податку збільшилися в 3 рази, а база оподаткування – в 7 разів. Це привело до того, що податкове навантаження виросло в 21 раз.  

 

По акцизному податку передбачається введення акцизної накладної, як обов'язкового  електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації палива на внутрішньому ринку і введення системи електронного адміністрування реалізації пального та зростання ставок акцизного збору на ряд товарів.

 

По податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, вводиться оподаткування будівель промисловості і будівель та споруджень сільськогосподарських товаровиробників шляхом виключення цих об'єктів з переліку нерухомості, що не є об'єктом оподаткування. Це значно збільшує податкове навантаження на таких платників податків і може привести до їх неплатоспроможності і банкрутства.

 

Підвищується розмір ставки податку на нерухомість - до 3 % від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр загальної площі (ставка, що діє, згідно з перехідними положеннями Кодексу, складає 1%).

 

Підвищення в 3 рази ставки податку на нерухомість може привести до того, що платники будуть не в змозі платити нараховану ним суму податку, негативно вплине на фінансовий стан платників і викличе соціальну напругу в основному в малозабезпечених громадян.

 

Вводиться додатково - 25 тис.грн. для квартир і будинків площею 300 і 500 кв.м. відповідно.

 

По транспортному податку кількість легкових автомобілів, які попадуть під оподаткування транспортним податком, значно зменшиться.

 

Пропонується обкладати за ставкою 25 тис. грн. в рік легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) і середньоринкова вартість яких складає більше 750 розмірів мінімальної заробітної плати, а не автомобілі, віком не старше 5 років і з об'ємом двигуна понад 3000 куб. см.

 

Таким чином, змін, яких так потребує українська економіка, законопроектом не передбачено.

 

Асоціація платників податків України, захищаючи інтереси платників податків - членів Асоціації наполягає на лібералізації податкового законодавства і вважає, що в 2016 році має бути розроблений новий, прозорий, зрозумілий для бізнесу Податковий кодекс України, який дасть можливість значного економічного зростання України.