Відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

 

Одночасно пунктом 199.4 статті 199 розділу V Кодексу встановлено, що платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

 

Результати перерахунку сум податкового кредиту згідно з пунктом 199.5 відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

 

Таким чином, платники податку на додану вартість, які протягом 2015 року здійснювали оподатковувані і неоподатковувані операції, повинні одночасно з поданням декларації з податку на додану вартість за грудень 2015 року (не пізніше 20 січня 2016 року) скласти додаток 7 до декларації та здійснити відповідні перерахунки.

 

Враховуючи зміни, внесені до статті 198 розділу V Кодексу Законами України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" щодо порядку формування з 1 липня 2015 року податкового кредиту звітного періоду, існують особливості проведення такого перерахунку за результатами господарської діяльності в 2015 році.