Енергетичний сертифікат Луцьк

 

Як зробити замовлення!?

●●●

Законодавство - Що це таке - Кому потрібно - Вартість - Оплата

●●● 

Контактні телефон для замовлення сертифікату у Луцьку


- Законодавство -

 22 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла закон про “Енергетичну ефективність будівель”. Основним завданням цього закону є визначення заходів, спрямованих на зниження енергоспоживання будівель. Законом вводиться нова процедура сертифікації енергетичної ефективності будівель, результатом якої є новий документ – енергетичний сертифікат (енергосертіфікат), який додається до будівельного паспорту, передбаченому законодавством. Термін дії такого сертифіката 10 років.


- Що таке енергосертифікат будівлі -

 Енергосертіфікат будівлі – документ, в якому зазначені основні відомості, про будівлю, що стосуються його енергоспоживання, а також клас енергоефективності присвоєний будівлі і рекомендації щодо його підвищення.

Сертифікат включає в себе наступні дані:

 Місце розташування будівлі;
 Опалювальний об’єм і площа будівлі;
 Рік прийняття в експлуатацію будівлі;
 Відомості про функціональне призначення і конструкції будівлі;
 Шкалу енергетичної ефективності будівель, на якій вказано графічне позначення існуючих класів енергетичної ефективності (від високого рівня «А» до низького «G») і відзначений клас енергоефективності будівлі.
 Рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі.
 Значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (м2·К)/Вт і опис їх технічного стану; відзначені виявлені недоліки конструкцій.
 Показники енергетичної ефективності і фактичне питоме енергоспоживання будівлі.
 Річне енергоспоживання будівлі;- Для яких будівель сертифікація є обов'язковою? -

 новобудов, будівель після реконструкції або капітального ремонту.
 будівель, в яких розташовані органи місцевого самоврядування, з опалювальною площею понад 250 м2.
 громадських будівель із загальною опалювальною площею понад 250 м2.
 споруд, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка тягне за собою підвищення класу енергетичної ефективності будівлі.
 Під час укладення договорів купівлі-продажу або оренди будівлі продавець на вимогу покупця повинен надати енергосертіфікат будівлі.

 Оплата за отримання сертифіката здійснюється безпосередньо самим власником будівлі. За відсутність сертифіката передбачені штрафні санкції, які накладаються на власника будівлі.

 Завдяки сертифікації власники будівель отримають повну інформацію про обсяги споживання енергоресурсів, рекомендації щодо можливих шляхів їх зменшення та, як наслідок, підвищення рівня енергоефективності.

 Сертифікацію будівель проводять незалежні енергоаудитори. Кваліфікація такого енергоаудитора підтверджується атестатом, який можна отримати в спеціальних атестаційних комісіях, створених вищими навчальними закладами, в сфері енергоефективності.

 Атестовані фахівці нашої компанії на законних підставах проводять енергетичні обстеження будівель і видають за його підсумками енергетичні сертифікати, які проходять обов’язкову реєстрацію в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.


- Оплата -

Оплата здійснюється згідно виставленого рахунку Через Приват24, або у будь-якому відділенні банку (реквізити надаються після узгодження ціни)


- Вартість -

взалежності від обєктудо

від 10 000 грн

до 40 000 грн


Надаємо послуги виготовлення енергетичного сертифікату в Луцьку та Волинській області

Кому сертифікат потрібен обов'язково згідно чинного законодавства

 об’єктам будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

 будівлям державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

 будівелям з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

 будівелям, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Перепідготовка енергоменеджерів бюджетних установ

Вирішення проблеми енергозбереження можл иво за допомогою заходів системного характеру. Енергетичний менеджмент і є тим системним заходом, що суттєво підвищує ефективність енергозбереження. Він являє собою постійно діючу систему управління енергоспоживанням, спрямовану на зменшення енергозатрат об’єкта. Без енергетичного менеджменту неможливо здійснювати системне зниження витрат енергоресурсів та запровадження будь-яких енергозберігаючих заходів на об’єкті.

Мета функціонування енергоменеджменту – послідовне зниження споживання енергоресурсів до того мінімального рівня, який необхідний для провадження виробничої діяльності підприємства (установи, організації) з дотриманням усіх умов, необхідних для  ведення такої діяльності. Відповідно, результат дії енергоменеджменту –­ зменшення енергозатрат об’єкта за рік (чи інший період).

Таким чином, енергетичний менеджмент є технічною і управлінською функцією, його завдання полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, коригуванні обсягів споживання енергії таким чином, щоб вона використовувалась з максимальною ефективністю, і охоплює такі дисципліни, як техніка, наука, математика, економіка, бухгалтерський облік, проектування й дослідження операцій, обчислювальні й інформаційні технології.

Для всіх об’єктів 1-ої та 2-ої черг планується створення високоефективної системи енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат, запровадження постійного навчання та сертифікації відповідальних за використання енергоресурсів (енергоменеджерів) при енергоцентрі «Волиньенергософт».

Регіональна програма підвищення
енергоефективності Волинської області на 2011 – 2015 роки

(витяг додатку 5.)


з/п

Напрямок економічної діяльності, назва заходу з енергоефективності

Виконавець та термін виконання

Загаль-ний обсяг фінан-суван-ня, тис. грн.

Джерела та обсяги фінансування за напрямками, тис.грн. ( 5-місцевий бюджет)

Розра-хунковий еконо-мічний ефект від запро-вадження заходу, тис.грн.

1

Організація навчання з питань енергозбереження:
- енергетичному менеджменту держслужбовців; керівників вищого і середнього рівня підприємств області

ІАЦ «Волиньенерго-софт»

140,0

140,0 - 5

1500,0

Список осіб, що пройшли навчання, перепідготовку енергоменеджерів на базі комунального підприємства "ІАЦ "Волиньенергософт" за навчальною "Програмою перепідготовки енергоменеджерів"

Презентаційні матеріали:

Створення системи ефективного енергоменеджменту на об’єктах соціальної сфери Волинської області – перший крок до реальної економії енергоресурсів і бюджетних коштів.

Тепловізійне обстеження, енергоаудит

 Як зробити замовлення!?

●●●

Контакти - ПослугиВартість - Сертифікати

●●●

- Контакти -

- Сертифіковані спеціалісти -