Ріст цін на енергоносії зобов’язує нас по-іншому розглядати проблему енергозбереження та енергоефективності. Конкурентноспроможність будь-якої країни визначається лише питомою енергоємністю продукту та приведеною продуктивністю праці. Для порівняння: енергоємність одиниці внутрішнього валового продукту України вища, ніж у Латвії – у 3 рази, ніж у Німеччині – у 12 разів, ніж у Японії – у 18 разів.

Народився 7 серпня 1954 року в с. Козачий Драбівського району Черкаської області. Із 1971 по 1976 рік навчався в Українській сільськогосподарській академії ордена Трудового Червоного Прапора, м. Київ. Після закінчення академії розпочав роботу у радгоспі “Любомльський” на посаді інженера-електрика, де пропрацював 11 років і в результаті сумлінної праці став його директором. У січні 1987 був призначений Головою райвиконкому виконавчого комітету Любомльської районної Ради народних депутатів Волинської області. У грудні 1988 року обраний Першим секретарем райкому Компартії України Ратнівського районного комітету КП України. З 08.1991 до 01.1992 – Голова районної Ради народних депутатів Ратнівської районної Ради народних депутатів Волинської області, з 02.1992 до 07.2001 Генеральний директор СП "Польтук ЛТД", з 07.2001 до 06.2006 Директор МПП "Кактус", в червні 2006 призначений начальником головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.

Споживання енергії на цілі опалення в Україні у перерахунку на ефективний градус є у 10 разів вищим за норми розвинутих країн Західної Європи.

Враховуючи, що витрати на 1 тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження в декілька разів менші від витрат на його видобуток чи купівлю, підвищення енергоефективності стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери.

Проаналізуємо паливно-енергетичний баланс області у 2007 році (діаграма 1).

Діаграма 1

Впадає у вічі доля газу в паливному балансі (83 %), причому вона зросла до 2006 року майже на 5 %.

У той же час власні енергетичні ресурси області становлять 31 відсоток від річного енергоспоживання або 565 тис. тонн умовного палива (далі: т.у.п.), що в еквіваленті становить 490 млн. м3 газу.

Таблиця 1

Використання енергетичних матеріалів, продуктів переробки нафти та енергії у 2007 році

 

Натуральні показники

т.у.п.

% до суми

Вугілля, т

89100

66825

3,7

Природний газ, тис. м

673585

781359

42,7

Торф паливний, т

119352

40580

2,2

Брикети торфяні, т

46465

23233

1,3

Дрова паливні, щільних м

113049

29051

О 1

Відходи деревообробки, т

84000

28560

3,1

Бензин моторний, т

100373

111556

 

Дизельне пальне, т

144230

199718

17,0

Паливо реактивне (гас), т

367

439

 

Мазути топкові, т

1229

1660

0,1

Пропан і бутан скраплені, т

5963

9361

0,5

Разом

X

1295540

X

Електроенергія (брутто), тис. кВт-год

1520241

533605

29,2

Теплова енергія, Гкал

1740446

X

X

ВСЬОГО

X

1829145

100

 Загалом в області у 2007 році, як видно з табл.1, використано енергоносіїв в умовному вимірі 1 млн. 829 тис. т.у.п. Структура споживання енергоносіїв наступна: частка природного газу становить 43 відсотки, електроенергії – 30 відсотків, світлих нафтопродуктів – 17 відсотків, вугілля – 4 відсотки, торфу паливного і торфобрикетів – 4 відсотки, дров паливних і відходів деревообробки – 3 відсотки.

Звернемо увагу, на які цілі використовувалися природний газ та електроенергія.

Таблиця 2

Структура споживання електроенергії у 2007 році

Споживачі

Кількість, тис. кВт/год

%

1 .Промисловість

308083

20

2. Залізниця

25027

2

З. Сільгоспспоживачі

45537

3

4. Житло комунгосп.

129346

9

5. Держав ний бюджет

38311

3

6. Місцевий бюджет

43779

3

7. Населення

418822

28

8. Інші споживачі

229519

15

9. Власні потреби ВАТ

 

 

"Волиньобленерго "

11008

1

10. Шахти ("Укренерговугілля")

42409

3

11. Втрати

228400

15

Разом (із втратами)

1520241

100

 Як видно з табл.2, основними споживачами електроенергії є населення і промисловість. Закладами бюджетної сфери, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, використано загалом 6 відсотків електроенергії, на потреби житлово-комунального господарства – 9 відсотків. Втрати електроенергії становили 15 відсотків.

Таблиця 3

Структура споживання природного газу у 2007 році

Споживачі

тис.куб.м

%

1. Промисловість

144679

2\1

2. Населення

321834

48

3. Бюджетні організації"

21392

3

в тому числі:

 

 

державний бюджет

6491

1

місцевий бюджет

14901

2

4. Підпр. комун.теплоенергетики

148503

22

5. Відтоки/притоки

8775

1

6. Виробн.технол. втрати

28400

4

Всього

673585

100

 Що стосується природного газу, то у 2007 році майже половину його безпосередньо використано населенням, промисловість і підприємства комунальної теплоенергетики спожили його майже в однакових обсягах.

Відповідно до рішення обласної ради від 6 березня 2007 року «Про Комплексну програму енергозбереження Волинської області на 2007 – 2010 роки», передбачено щороку здійснювати моніторинг ефективності впроваджених заходів в рамках реалізації завдань цієї програми.

Протягом 2007 року в області на виконання завдань Комплексної програми енергозбереження впроваджено 1170 заходів, на реалізацію яких використано 159 млн. гривень. Це дозволило зекономити 42 тис. т.у.п. паливно-енергетичних ресурсів, вартість яких становила 37 млн. гривень. Зокрема, у 2007 році за рахунок впроваджених заходів забезпечено економію 15 млн. м3 природного газу, 2,6 тис. тонн світлих нафтопродуктів, 4 тис. тонн вугілля, 32 млн. кВт-год. електроенергії, 35 тис. Гкал теплоенергії.

На виконання заходів Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики використано 5 млн. грн., обсяг енергоносіїв, вироблених з нетрадиційних джерел енергії, становив 54,0 тис. т.у.п. Зокрема, на Локачинському газовому родовищі видобуто й подано в мережу 23,0 млн. м3 природного газу, та вироблено 64,0 млн. кВт-год електроенергії.

Усіма господарюючими суб’єктами та населенням у минулому році використано 16 тис. т.у.п. відходів деревообробки та торфобрикетного виробництва. За рахунок цього забезпечено заміщення споживання природного газу в обсязі майже 14 млн. м3.

Усього в області у 2007 році на реалізацію енергозберігаючих заходів використано 165 млн. гривень. Економія ПЕР у минулому році становила 96 тис. т.у.п. або 5,3 відсотка від загального енергоспоживання області. Вартість цих енергоносіїв становила 68 млн. гривень. В області упродовж останніх років має місце тенденція щодо збільшення обсягів спрямування коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів усіма суб’єктами господарювання. Зокрема, у 2007 році збільшення видатків на енергозбереження зросло, порівняно з 2006 роком, в 1,7 раза.

Загальне енергоспоживання області у 2007 році зменшилося порівняно з 2006 роком на 53 тис. т.у.п. або на 3 відсотки. Це при умові, що у 2007 році досягнуто зростання регіонального валового продукту на 15 відсотків. Ріст обсягів виробництва промислової продукції за цей період становив майже 30 відсотків. Таким чином, ми бачимо, що, на даний час реально досягаються певні показники енергоефективності господарювання.

Згідно з орієнтовним рейтингом регіонів України щодо виконання програм енергозбереження за підсумками 9-ти місяців 2007 року, що формується по 7-ми показниках, область посіла 6-те місце серед 27-ми областей і міст. За показниками економії ПЕР область посіла 1-е місце в Україні, по обсягах фінансування – 4-е місце, по енергоємності – 9-е місце.

У 2007 році енергозберігаючі заходи і проекти реалізовувалися у промисловості, житлово-комунальному господарстві, сільськогосподарському комплексі і в бюджетній сфері. Абсолютні і відносні показники наведено на слайді.

Діаграма 2

 У розрізі галузей у 2007 році впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання порівняно з 2006 роком збільшилося у 3 рази в промисловості і вдвічі в аграрному комплексі, а в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері – зросли відповідно на 50 і 14 відсотків.

На впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання використано 44 млн. гривень. Всього впроваджено 37 нових технологій та 34 нових види енергоефективного обладнання.

Зокрема, на ВАТ "Горохівський цукровий завод" здійснено заміну турбогенератора потужністю 12 МВт на турбогенератор із вищим на 12 відсотків коефіцієнтом корисної дії. Це дозволило повністю забезпечити підприємство електроенергією власного виробництва, хоча до реконструкції майже 1 млн. кВт-год. отримували від енергопостачальної організації.

Волинське лінійне управління магістральних газопроводів продовжило впровадження оригінальної технології ремонту магістральних газопроводів підсилюючими муфтами (розробник – інститут електрозварювання ім. Патона). Технологія дозволяє здійснювати ремонт газопроводів великого діаметру без їх звільнення від газу. При здійсненні планових ремонтів цих газопроводів у 2007 році економія природного газу склала 3,5 млн. м3 вартістю 1,7 млн. грн. при затратах 300 тис. гривень.

Підприємством "Європацукор" (смт Іваничі) впроваджено високопродуктивну трьохступеневу схему варки утфелів та здійснено реконструкцію технологічної схеми теплопостачання виробничого процесу. На зазначені заходи у 2007 році спрямовано 330,0 тис. грн., а отримана економія ПЕР становила 210,0 тис. гривень.

Ці приклади підтверджують можливість отриманя високих енергоекономних показників при застосуванні нових технологій і обладнання.

Значні кошти спрямовувалися на здійснення заходів з економії електричної енергії. На це використано 14 млн. грн. і зекономлено 15 млн. кВт-год. електроенергії. За рахунок цього в області втрати електроенергії в мережах доведено до 15 відсотків. Слід зазначити, що у 1999 році цей показник становив 34 відсотки. Переважну частку коштів на реалізацію цього комплексу заходів спрямувало ВАТ «Волиньобленерго» - 10 млн. гривень.

Найважливішим напрямком роботи з енергозбереження є впровадження заходів із зменшення газової складової в структурі енергоспоживання області. У 2007 році використання природного газу зменшено на 34 млн. м3 порівняно з 2006 роком. ВАТ „Волиньгаз” за рахунок організаційно-технічних заходів з економії природного газу забезпечив зменшення його використання на 4,0 млн. м3. Проводилася повірка побутових лічильників газу, які експлуатувалися понад 5 років, здійснювалося поетапне обладнання приладів обліку газу термокомпенсаторами і коректорами.

Встановлено 14 тис. одиниць газових лічильників населенню, у тому числі в рамках затвердженої НАК „Нафтогаз України” Програми оснащення житлового фонду Волинської області лічильниками газу в 2006 – 2008 роках, встановлено 6,3 тис. приладів обліку газу за рахунок коштів цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу. Однак на даний час її виконання забезпечено лише на 24 відсотки.

В області здійснюється заміна котлів застарілих конструкцій. Всього в області встановлено 151 одиниця нового котельного обладнання, на що використано 13 млн. гривень. І ця робота продовжується. Загалом в котельнях, де встановлено потужне (понад 50 кВт) теплогенеруюче обладнання, експлуатується 1458 котлів, з яких 310 мають термін служби, що перевищує 20 років, і підлягають терміновій заміні.

На даний час необхідно здійснювати реконструкцію 375 котелень закладів бюджетної сфери. Крім того, у 1080 закладах бюджетної сфери, що становить 30 відсотків від їх загальної кількості, встановлене пічне опалення.

На 7 котельнях підприємств комунальної теплоенергетики у 5 містах області здійснено реконструкцію, на що з державного бюджету витрачено 3 млн. грн. та 0,4 млн. грн. – співфінансування з місцевого бюджету.

В окремих селищах міського типу і невеликих містах, де є неефективні підприємства комунальної теплоенергетики, або не витримувався необхідний температурний режим, здійснена децентралізація опалення багатоквартирного житлового фонду з використанням побутових та парапетних котлів. У 2007 році переведено на децентралізоване опалення 900 квартир, що суттєво поліпшить комфортність проживання та підвищить рівень розрахунків за використаний газ.

У 2007 році в області обсяг застосування попередньо ізольованих труб на об`єктах нового будівництва, або при капітальному ремонті тепломереж, склав 19,8 кілометра. Це найбільший показник за увесь час застосування цієї технології, але це становить всього 1,5 відсотка загальної протяжності теплових мереж області.

Впроваджувались засоби обліку та регулювання споживання води та енергоносіїв у житловому фонді. У 2007 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.07 № 904, виділена субвенція з державного бюджету на обладнання інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії у сумі 2,7 млн. грн. та співфінансування з місцевого бюджету - 150 тис. гривень.

На даний час в області рівень забезпечення житлового фонду лічильниками природного газу становить 61 відсоток, а в будівлях, де він використовується на потреби опалення – 95 відсотків. Побудинковим обліком теплової енергії оснащено 8 відсотків багатоквартирних будинків, холодної і гарячої води – відповідно 26 і 7 відсотків. Поквартирний облік холодної і гарячої води становить відповідно 43 і 31 відсоток. Необхідно відзначити, що у минулому році мав місце значний ріст (на 40 %) встановлення побутових лічильників природного газу, а встановлення квартирних лічильників води сповільнилося.

В області на даний час налічується 105 тис. квартир і будинків (30 % від загальної кількості), де відсутнє централізоване або газове опалення і встановлене пічне. Як опалювальні прилади у 31 тис. квартир і будинків використовуються газифіковані грубки. У 90 відсотків цих помешкань встановлено лічильники газу.

Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення у 2007 році здійснювалося у 18-ти містах та селищах міського типу, а також у 9-ти селах. В основному, використовуються світильники ВАТ „Ватра-Шредер”. Близько 3,4 тис. світильників було замінено сучасними натрієвими лампами. Для потреб освітлення населених пунктів електроенергії спожито на 3,3 млн. кВт-г менше, ніж це необхідно було б для традиційних джерел і систем освітлення (економія 1,3 млн. грн. при затратах на впровадження 2,3 млн. грн.). Найбільші обсяги реконструкції зовнішнього освітлення – у м.Луцьку (1,3 млн. грн.).

Поліпшення теплозахисних властивостей будівель здійснювалось на 195 об’єктах, на що спрямовано 16,5 млн. гривень. Переважну більшість реалізованих заходів цієї групи склали заміна вікон на склопластикові блоки та встановлення дверних блоків. Але через недостатню інформацію та в гонитві за дешевшими виробами, частина об’єктів комплектувалася дво- та трьохкамерними профільними системами, які не придатні для використання у нашій кліматичній зоні. З 1 січня цього року в Україні введено в дію стандарт, що регламентує вищий рівень теплоізоляційних показників цих виробів – п’яти- та шестикамерні профільні віконні системи.

Протягом 2007 року суб’єктами господарювання районів і міст на впровадження енергозберігаючих заходів використано 114 млн. грн., а підприємствами і організаціями обласного підпорядкування – 45 млн. гривень.

Якщо в попередні роки переважна частка енергозберігаючих заходів здійснювалася в містах обласного значення, то у 2007 році – лише 25 відсотків загального обсягу впровадження. Однак, енергоекономічні показники реалізованих заходів в містах обласного значення вищі.

У м. Луцьку, промисловий потенціал якого становить 40 відсотків обласного, на енергозбереження використано 4,1 млн. грн., або 6,5 відсотка обсягу впроваджених енергозберігаючих заходів у цій галузі. Згідно із наданим звітом, в обласному центрі енергозбереженням займалися лише на 5-ти підприємствах – ВАТ «Луцький автомобільний завод», ДП «Луцький спиртогорілчаний комбінат», ВАТ «Хліб», ТзОВ «ЗБК» та ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2». Показники реалізованих енергозберігаючих заходів у м. Нововолинську вищі, ніж у Луцьку. Висновок – питанню енергозбереження на промислових підприємствах не надається належна увага їхнім керівництвом та міськвиконкомом. Незначними є обсяги впровадження енергозберігаючих заходів у промисловому комплексі Ковельського і Луцького районів.

З метою стимулювання розвитку енергозбереження прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», який набрав чинності з 1 січня 2008 року. Внесено зміни до Законів України «Про енергозбереження», «Про оподаткування прибутку підприємств» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, законодавчо створюється Державний фонд енергозбереження, вводяться норми про порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, а також про стягнення збору у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених енергоресурсів. Звільняються від оподаткування підприємства, що займаються виробництвом енергозберігаючих матеріалів та обладнання згідно з встановленим переліком.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення суттєво збільшуються штрафні санкції на керівників, головних спеціалістів підприємств і організацій за допущені порушення чинного законодавства у сфері енергозбереження.

У житлово-комунальному господарстві 85 відсотків усіх реалізованих заходів здійснено за рахунок державних субвенцій місцевим бюджетам. Обсяг власних коштів підприємств житлово-комунального господарства на впровадження енергозберігаючих заходів становив всього 700 тис. грн., коштів місцевих бюджетів – 4,3 млн. гривень. Із зазначеної суми більше половини спрямовано на зменшення енергоспоживання в комунальній сфері м. Ковеля. Енергоекономні показники впроваджених енергозберігаючих заходів і проектів найнижчі саме в житлово-комунальній сфері.

Залучення інвестиційних ресурсів для здійснення реконструкції систем теплозабезпечення практично не відбувається.

Комплексною програмою енергозбереження області поставлено завдання зменшити частку використання природного газу у паливному балансі області. Однак, протягом минулого року пропозиції щодо зменшення частки використання газу в паливному балансі області, переведення частини котелень з газового на інші види палива не розглядалися як суб’єктами господарювання, так і закладами бюджетної сфери. Реалізація цього завдання відкладається на майбутні періоди без врахування реальної ситуації на газовому ринку.

Починаючи з 2008 року, субвенції місцевим бюджетам на реалізацію проектів і заходів з реконструкції систем теплопостачання надаватимуться лише за умови розроблення перспективного плану розвитку мереж. Відсутність цих планів визнається Міністерством житлово-комунального господарства України вагомою підставою для відмови у виділенні держбюджетних коштів.

В області у 2007 році використано 115 тис. щільних м3 паливних дров. Тільки за межі області Обласним управлінням лісового господарства у минулому році відправлено 125 тис. м3 балансів по ціні 110 грн., а усіма суб’єктами господарювання відправлено за межі України (на експорт) 150 тис. м3 дров по ціні 165 гривень за 1 м3. Враховуючи, що 1 тис. м3 природного газу еквівалентна по теплотворній здатності 4 м3 дров, то фактично отримуємо ціновий дисбаланс: купуємо газове паливо по ціні 1282 грн. (для бюджетної сфери і суб’єктів господарювання), а власні енергоносії (баланси, деревну біомасу, дрова паливні) відправляємо за межі області та на експорт по 660 грн. (в паливному еквіваленті). Щорічний обсяг деревної маси, що вивозиться з області, у тому числі відходи деревини, становить 250 тис. м3, що рівноцінно по теплотворній здатності 63 млн. м3 природного газу. Споживання природного газу закладами, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, становить 21 млн. м3 в рік, та ще 16 млн. м3 газу використовується на виробництво теплоенергії для закладів, що під’єднані до мереж теплопостачання. Це очевидні резерви.

В області розпочаті роботи з організації виробництва з перероблення деревної біомаси на палети. Зокрема, вже працюють такі підприємства у Ратнівському, Старовижівському районах, а у 2007 році завершено монтаж такого обладнання в Камінь-Каширському та Рожищенському районах. Однак, нарощування потужностей таких підприємств здійснюється повільно.

Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії області становить понад 800 тис. т.у.п. або більше 40 відсотків загально- обласного енергоспоживання. З нього деревна біомаса (дрова та відходи деревообробки, енергетична лоза тощо) становлять 280 тис. т.у.п., Використання тільки зазначених енергоносіїв дозволить щорічно замістити 240 млн. м3 природного газу.

У 2007 році започатковано роботу із встановлення теплогенеруючого обладнання, що працює на соломі. У с. Війниця Локачинського району на фермах по дорощуванню птиці ТзОВ «Агідель» (торгова марка «Пан Курчак») здійснено монтаж теплогенератора RAU-2-600 (потужністю 800 кВт). Це обладнання дозволяє замістити до 300 тис. м3 газу в рік та відмовитися від будівництва підвідного газопроводу протяжністю понад 10 км.

Загалом же при відповідному переобладнанні газових котелень, організації виробництва палива з біомаси можна взагалі відмовитися від використання природного газу на потреби опалення не тільки у закладах бюджетної сфери, але й на підприємствах комунальної теплоенергетики. Уже розпочато виробництво вітчизняних зразків такого обладнання, зокрема установок спалювання твердих подрібнених органічних матеріалів (ВАТ «Клавдієвський дослідно-експериментальний завод»). Випробування їх з використанням волинських торфобрикетів дало позитивний результат.

В області працюють два торфобрикетні заводи, що забезпечують майже 50 відсотків виробництва цього палива в Україні. У минулому році вироблено 76 тис. тонн торфобрикетів, що на 22 відсотки менше, ніж у 2006 році. Але із цієї кількості в області використано лише 56 тис. тонн, решту ж вивезено за межі області. У бюджетній сфері використання цього палива у 2007 році зросло майже на 30 відсотків. Це досягнуто за рахунок домішування його до тирси та вугілля. Якщо раніше ця пропозиція викликала гострий супротив, та зараз працівники котелень пересвідчуються в доцільності такого рішення.

Державним підприємством «Волиньторф» у лютому цього року встановлена ціна на відпуск торфобрикетів 380 грн. за тонну. Ми розуміємо, враховуючи зростання цін на енергоносії, що ціна на торфобрикети буде зростати. Однак, ріст ціни на цей вид палива, враховуючи його соціальну значимість, повинен бути обґрунтований. Необхідно зазначити, що у січні цього року ціна на торфобрикети для населення і бюджетної сфери становила 225 грн. за тонну. Протягом останніх 5 років в ДП «Волиньторф» не було одномоментного 70-відсоткового зростання ціни на торфобрикети.

Відповідно до вимог пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» необхідно запровадити регулювання рівня рентабельності продукції ДП «Волиньторф».

Теплотворна здатність торфобрикетів на 33 відсотки нижча, ніж волинського вугілля. Враховуючи це та діючі ціни на вугілля, торфобрикети перестають бути конкуретноспроможними. За останні три роки вжитими заходами облдержадміністрації щодо переведення низки закладів бюджетної сфери на опалення торфобрикетами, що було зроблено на прохання ДП «Волиньторф», їх закупівля зросла вдвічі. Тому непродумані кроки щодо цінової політики цього державного підприємства суттєво б’є по місцевих бюджетах.

У 2007 році на реалізацію енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері ставилось завдання спрямувати кошти у сумі не меншій 25 відсотків вартості річного обсягу енергоспоживання бюджетними закладами. Фактично в області цей показник становив 25,4 відсотка. Завдання щодо щорічного спрямування коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів у сумі не меншій 25 відсотків вартості використаних енергоносіїв у 2007 році не виконано Володимир-Волинською (18,5 %), Іваничівською (17,8 %), Локачинською (13,5 %), Любешівською (9,8 %), Любомльською (11,2 %), Рожищенською (12 %) райдержадміністраціями, Луцьким (7,8 %), Нововолинським (12,7 %) і Володимир-Волинським (10,9%) міськвиконкомами.

Найкращі показники роботи з енергозбереження у 2007 році у Ківерцівському та Ковельському районах, найгірші – у Любомльському та Любешівському. Саме в останніх двох районах найнижчі показники використання коштів на енергозбереження в бюджетній сфері. До того ж, у Любешівському районі отримана економія від впровадження енергозберігаючих заходів найменша серед усіх районів і міст області – всього 26 т.у.п., або лише 0,6 відсотка обсягу використаних енергоносіїв.

Необхідно звернути увагу на те, що райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад не використовуються залишки вільних коштів на енергозбереження.

У минулому році в закладах, що фінансуються з обласного і місцевих бюджетів, енергоспоживання зменшилося порівняно з 2006 роком на 15,4 тис. т.у.п., або 15,5 відсотка. Однак, використання енергоносіїв у закладах деяких районів збільшилося, зокрема, у Камінь-Каширському (на 5,6 %), Ковельському (на 6,5 %), Рожищенському (на 7,6 %), Шацькому (на 4, %) районах та в організаціях, підпорядкованих головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (на 1,4 %).

Незважаючи на значні кошти, що спрямовувались на підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери, мали місце значні перевитрати палива. Загалом, перевищення енергоспоживання в бюджетних організаціях області у 2007 році становило 26,8 відсотка нормованих показників. Із врахуванням існуючих у минулому році цін, вартість перевитрачених енергоносіїв становила понад 20 млн. грн., а у 2008 році досягне 25 млн. гривень. Для порівняння: у 2007 році на оплату енергоносіїв використано 80,8 млн. грн. бюджетних коштів, у 2006 році – 62 млн. гривень, а 2008 році очікується 100 млн. гривень

Проведений аналіз ефективності здійснених енергозберігаючих заходів при реконструкції систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери свідчить про недостатню ефективність використаних коштів.

У 2007 році в закладах бюджетної сфери на реалізацію енергозберігаючих заходів використано 25,2 млн. гривень, у тому числі, з державного бюджету – 2,4 млн. грн., місцевих бюджетів – 21,3 млн. гривень. У 2007 році енергоспоживання закладів бюджетної сфери зменшено на 16 тис. т.у.п.

Заміну котлів застарілих конструкцій проведено на 67-ми об’єктах бюджетної сфери. Замінено 129 котлів старих моделей і встановлено 115 одиниць нового котельного обладнання. Крім того, у 2007 році автономні системи теплопостачання встановлені на 30-ти об’єктах (52 котли нових моделей та 8 блочно-модульних котелень).

Оптимізація режимів роботи систем теплопостачання, заміна неефек-тивного пічного опалення здійснена на 50-ти об’єктах закладів бюджетної сфери. Проведена реконструкція внутрішніх систем опалення, модернізація тепломеханічної схеми котелень.

У 208 будівлях і спорудах закладів бюджетної сфери здійснено утеплення стін, встановлення пластикових вікон, дверей, влаштування шатрових покрівель та утеплення технічних поверхів.

Позитивним є той факт, що у 2007 році досягнуто скорочення розрахункового терміну окупності впроваджених енергозберігаючих заходів (із 6,5 року в середньому по області у 2006 році до 3,1 року у 2007 році.

Зростає затратність здійснюваних заходів з енергозбереження в закладах бюджетної сфери. Зокрема, якщо в 2005 році затрати на отримання економії 1 т.у.п. енергоносіїв (сума коштів, затрачена на отримання економії 1 т.у.п. паливно-енергетичних ресурсів) становили 937 грн., то у 2007 році вони зросли у 3 рази.

Найвищий рівень затрат на отримання економії 1.т.у.п. енергоносіїв має місце у Любешівському (10.404 грн.), Іваничівському (8.128 грн.) районах та м. Луцьку (6.179 грн.) при середньому показнику затрат 2.674 гривень. Серед закладів, підпорядкованих головним розпорядникам коштів обласного бюджету, цей показник менший середньообласного лише в закладах управління освіти і науки.

При розробленні проектно-кошторисної документації взагалі не проводиться техніко-економічне обґрунтування доцільності пропонованих технічних рішень. Це також є причиною низької ефективності впроваджених заходів з енергозбереження в закладах бюджетної сфери.

На виконання рішення обласної ради від 6 березня 2006 року № 9/4 «Про Комплексну програму енергозбереження Волинської області на 2007 – 2010 роки» з метою реалізації завдання щодо підвищення ефективності впроваджуваних енергозберігаючих заходів і проектів, забезпечення єдиної політики енергозбереження, в структурі підприємства обласної комунальної власності Інформаційно-аналітичному центрі «Волиньенергософт» створено відокремлений госпрозрахунковий підрозділ «Енергоцентр» з покладенням на нього функцій енергосервісної компанії.

«Волиньенергософт» забезпечуватиме реалізацію найбільш актуальних завдань з енергозбереження, зокрема, проведення енергоаудиту закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств, запровадження механізмів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, збільшення в енергетичному балансі частки використання місцевих видів палива та енергії з відновлюваних і нетрадиційних джерел. «Волиньенергософт» здійснюватиме розробку та реалізацію енергоефективних проектів, популяризації економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, а також підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

Проаналізовано стан витрат енергоносіїв в закладах бюджетної сфери, що фінансуються з місцевих бюджетів, на 1 м2 площі в розрізі окремих груп закладів. Для більшості районів і міст питоме енергоспоживання становить від 23 до 30 кг умовного палива на квадратний метр. Але у Любешівському та Любомльському районах цей показник становить відповідно 47 та 44 кг у.п. Високе питоме енергоспоживання в Ратнівському, Старовижівському та Локачинському районах. Така ж тенденція має місце у названих районах і в енергоспоживанні таких груп бюджетних закладів як загальноосвітні школи та лікарні.

Основні завдання на 2008 рік, що потребують першочергового вирішення:

- здійснення енергоаудиту в бюджетних закладах, де передбачається реалізація високовартісних енергозберігаючих заходів (понад 100 тис. грн.). Починаючи з 2009 року пропонується припинити здійснення енергозберігаючих заходів без енергоаудиту;
- зменшення споживання природного газу в обсязі не менше, ніж на 4 відсотки відносно фактичного його споживання у 2007 році, або на 28 млн. м3 ;
- зменшення енергоспоживання господарського комплексу області не менше ніж на 3 відсотки за умови росту валового регіонального продукту області на 14 відсотків;
- завершення встановлення лічильників абонентам, де газ використовується для опалення, відповідно до завдань „Програми оснащення житлового фонду Волинської області лічильниками газу”, затвердженої НАК „Нафтогаз України”;
- зменшення газоспоживання в закладах бюджетної сфери за рахунок проведення реконструкції тих котелень, де його використання не відповідає нормативним показникам, забезпечення зменшення загального енергоспоживання в бюджетній сфері на 5 відсотків;
- забезпечення використання лише попередньо теплоізольованих труб при реконструкції тепломереж;
- здійснення реконструкції котелень підприємств комунальної теплоенергетики;
- розробка проектів переведення об’єктів на електроопалення м. Любомля та смт. Маневичі (пілотний проект);
- здійснення реконструкції систем теплопостачання у закладах бюджетної сфери з переведенням частини закладів з газового палива на тверде та електроопалення;
- переведення на індивідуальне опалення багатоквартирного житлового фонду в населених пунктах області, де функціонують неефективні підприємства комунальної теплоенергетики;
- забезпечення зменшення електроспоживання комунальних підприємств тепло- і водопостачання на 10 – 15 відсотків за рахунок встановлення енергоефективного обладнання;
- зменшення питомих норм витрат енергоносіїв виробничими суб’єктами господарювання (енергоспоживання яких перевищує 100 тонн в умовному вимірі) не менше, ніж на 2 – 3 відсотки;
- забезпечення збільшення використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб теплозабезпечення населення і закладів бюджетної сфери;
- прискорення реалізації організаційних заходів із започаткування роботи КП ІАЦ «Волиньенергософт» як енергосервісної компанії.

Начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Волинської облдержадміністрації М.А. Кучеренко