П О Л О Ж Е Н Н Я
про Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків»

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
1.1. Щорічний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» (надалі – Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі - Асоціація) з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників податків.
1.2. Завдання Рейтингу – посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни, підвищення загальної культури сплати податків, утвердження серед людей духу підприємливості.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Процедура визначення переможців Всеукраїнського рейтингу здійснюється Вищою рейтинговою комісією
2.2. Вища рейтингова комісія є постійно діючим органом, який утворюється на громадських засадах. Кількісний і персональний склад комісії затверджує Правління Асоціації платників податків України.
2.3. Головою Вищої рейтингової комісії є Президент Асоціації платників податків України. Секретар комісії обирається з числа дійсних членів комісії.
2.4. Обласна (регіональна) рейтингова комісія є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється на громадських засадах. Кількісний і персональний склад комісії затверджує Рада Територіального відділення Асоціації платників податків України.
2.5. Головою Обласної (регіональної) рейтингової комісії є Голова Ради Територіального відділення Асоціації платників податків України. Секретар комісії обирається з числа дійсних членів комісії.
2.6. Засідання комісій проводяться в міру необхідності та скликаються відповідно Головою Вищої рейтингової комісії або Головою Обласної (регіональної) рейтингової комісії.
На запрошення Голови Вищої рейтингової комісії або Голови Обласної (регіональної) рейтингової комісії у засіданні можуть брати участь, крім членів рейтингової комісії, інші особи.
2.7. Комісії формують пропозиції з питань, які належать до їх компетенції, про що зазначається у протоколі. Пропозиції можуть формуватися шляхом опитування членів комісії. Усі рішення оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.
3. УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГУ
3.1. Відсутність податкового боргу.
3.2. Наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств.
3.3. Відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку.
4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
4.1. Співвідношення суми сплаченого податку на прибуток від отриманих доходів.
4.2. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів.
4.3. Податкова дисципліна.
4.4. Середня заробітна плата по підприємству.
4.5. Кількість робочих місць.
4.6. Співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку.
4.7. Сума сплачених податків та зборів  за останній бюджетний рік.
5. НОМІНАЦІЇ РЕЙТИНГУ
5.1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі».
5.2. «Сумлінний платник податків у галузі будівництва».
5.3. «Сумлінний платник податків у галузі культури та науки».
5.4. «Сумлінний платник податків у сфері мас-медіа».
5.5. «Сумлінний платник податків у медичній галузі».
5.6. «Сумлінний платник податків у галузі промисловості»:
- «Важка промисловість»;
-  «Легка промисловість»;
- «Харчова промисловість».
5.7. «Сумлінний платник податків у сфері торгівлі та послуг».
5.8. «Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку».
5.9. «Сумлінний платник податків у сфері фінансів, банківської та страхової діяльності».

6. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ НОМІНАНТІВ
6.1. Суб’єктами висування номінантів є юридичні особи – платники податків, які відповідають зазначеним у Розділі 3 цього положення критеріям і поділяють мету та завдання рейтингу.
6.2. заявки на участь у рейтингу приймають Територіальні відділення Асоціації платників податків України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6.3. До заявки додаються такі документи:
•    інформація про досягнення юридичної особи – платника податків щодо критеріїв відбору, відповідно до розділу 3 та фото-звіт про його здобутки за період діяльності;
•    біографічні відомості та фото керівника чи власника (власників) підприємства, яке подається на участь у рейтингу;
•    коротка довідка про поточний стан справ на підприємстві;
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ (РЕЙТИНГУ)
7.1. Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» проводиться у два конкурсні тури. Перший – на обласному (регіональному) рівні. Він розпочинається у перший понеділок лютого і триває до другого понеділка березня. Другий тур – на всеукраїнському рівні. Його термін: від третього понеділка березня – до першого травня.
7.2. Зважаючи на регіональні особливості ведення бізнесу, визначення переможців на обласному рівні у всіх номінаціях не є обов’язковим.
7.3. Обласна (регіональна) рейтингова комісія у встановлений для першого туру термін, відповідно до Розділів 4 та 5 цього положення, підбивають підсумки регіональних конкурсів і визначають номінантів для наступного туру не пізніше третього понеділка березня.
7.4. Обласна (регіональна) рейтингова комісія визначає переможців та номінантів до другого туру Рейтингу шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні дійсних членів.
7.5. Нагородження лауреатів обласного (регіонального) туру рейтингу «Сумлінні платники податків» відбувається у визначений Територіальним відділенням Асоціації день оголошення підсумків, але не пізніше першого травня.
7.6. Відзначення переможців на обласному (регіональному) рівні проходить в урочистій обстановці з врученням Диплома переможця у відповідній номінації.
7.7. Для участі у другому турі Рейтингу регіональні комісії подають на розгляд Вищої рейтингової комісії кандидатури не більше трьох переможців у кожній з представлених в регіоні номінації.
7.8. Подання на номінантів та додані до нього документи надсилаються обласною (регіональною) комісією до Вищої рейтингової комісії протягом тижня після визначення переможців обласного (регіонального) туру.
У разі неможливості висування номінантів через Територіальне відділення Асоціації платників податків України, суб’єкти висунення мають право подавати заявки на участь до Вищої рейтингової комісії (за загальною процедурою відповідно до Розділу 6).
7.9. Вища рейтингова комісія має право утворювати експертні ради з визнаних фахівців у галузях, перелічених у Розділі 4 цього положення.
7.10. Вища рейтингова комісія після підсумкового обговорення приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Рейтингу шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні дійсних членів.
8. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
8.1. Загальна кількість переможців затверджується Вищою рейтинговою комісією Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків».
8.2. Нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» відбувається на фінальній церемонії нагородження. День оголошення підсумків визначається Правлінням Асоціації.
8.3. Відзначення переможців проходить в урочистій обстановці з одночасним врученням пам’ятного знаку та Диплома лауреата у відповідній номінації.
8.4. За підсумками Рейтингу видається ілюстрований альбом, в якому розміщується формація про переможців Рейтингу. Видання розповсюджується серед учасників Рейтингу, засобів масової інформації, в органах державної влади та місцевого самоврядування, експертному середовищі тощо.

9. ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУ
9.1. Фінансове забезпечення організації та проведення першого туру Рейтингу покладається на Територіальні відділення Асоціації.
9.2. Фінансове забезпечення організації та проведення другого туру Рейтингу покладається на Генеральну дирекцію Асоціації.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Здійснення організаційного забезпечення Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації платників податків України та Територіальними відділеннями Асоціації.
10.2. Відповідні кошториси рейтингу ухвалюються Правлінням Асоціації платників податків України та Радами Територіальних відділень Асоціації.
10.3. Реєстрація прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням Рейтингу, здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації згідно чинного законодавства України.
10.4. Зміни до даного Положення вносяться Рішенням Правління Асоціації.


Генеральний директор                                                   Василь Матійчик